Nybyggnation av lägenheter i kvarteret Stångudden i bostadsområdet Tullholmsviken.